2018-10-11
Oczekując na debatę kandydatów na burmistrza

Oczekując na debatę kandydatów na burmistrza

----------------------------------------------------------------------szept krzykacza

Mieszkańcy Konstantynowa Łódzkiego oczekują na debatę kandydatów na burmistrza zaproponowaną przez TV.KONSTANTYNÓW. Konstantynowianie nie stawiają sztabom wyborczym i samym kandydatom żadnych warunków dotyczących reguł prowadzenia debaty. Ona ma po prostu być. Czy obaj kandydaci przyjmują to do wiadomości? Potrzebna jest ich natychmiastowa jednoznaczna deklaracja zawierająca minimum informacji, aby sprawę doprowadzić do skutecznego końca. Po pierwsze ZGODA na debatę. Następnie: natychmiastowy termin spotkania uzgadniającego techniczne warunki debaty. No, i niezwłoczny termin samej debaty.
Oczywiście, stanowiska Roberta Jakubowskiego i Marcina Młynarczyka są potrzebne pomysłodawcy debaty (TV.KONSTANTYNÓW), ale nasz portal też chętnie je opublikuje. Brak stanowiska konstantynowianie mogą potraktować, jako rezygnację z debaty.
Bernard Cichosz

 

Podajemy kontakt:
- TV.KONSTANTYNÓW: tv.konstantynow@o2.pl
- dziennik „43bis”: 43bis@post.pl