2018-10-15
Ranking Aktywności Radnych (3)

Ranking Aktywności Radnych (3)

VII kadencja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (2014-2018). Aktualizacja klasyfikacji (stan na dzień 15 października 2018)

■ Ostatnie przed wyborami (21.10.2018) notowanie Rankingu Aktywności Radnych.

■ Od poprzedniego notowania niewielkie przesunięcia w kolejności miejsc 4, 5, 10, 11. Od początku notowań trzy lokaty czołowe i ostatnia bez zmian. Najaktywniejsi: Michał Paśnicki, Włodzimierz Jędrasik, Jadwiga Czekajewska (wszyscy z opozycyjnego KRWK). Na końcu rankingu Marcin Młynarczyk (KPS).
Kolejny Ranking Aktywności Radnych ujmuje dane dot. VII kadencji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (2014-2018) według stanu na dzień 15 października 2018. Poprzednio zamieściliśmy klasyfikację według stanu na dzień 20.09.2018. Przez miniony miesiąc odbyła się, w pełnym składzie radnych, jedna sesja rady miejskiej (4.10.2018) i kilka posiedzeń komisji RM. Dwoje radnych spotkało się ze swoimi wyborcami. W pozostałych elementach rankingu (inicjatywa uchwałodawcza, interpelacje, stały kontakt) nie zanotowano zdarzeń.

Ranking Aktywności Radnych
(stan na dzień 15 października 2018)
<miejsce / nazwisko i imię +/– uzyskane punkty>
1/ PAŚNICKI Michał +294,5
2/ JĘDRASIK Włodzimierz +146,5
3/ CZEKAJEWSKA Jadwiga +73,5
4/ BUJNOWICZ Robert +47
5/ SZCZEPANIAK Gabriela +38,5
6/ JAKUBOWSKI Jacek +23,5
7/ ROGALA Zygmunt +2
8/ ZAPALSKA Barbara –10
9/ RADWAŃSKI Radosław –26
10/ ŁOPACIŃSKI Marek –49
11/ SUDRA Konrad –49,5
12/ MARSZAŁEK Mirosława –64
13/ JABŁOŃSKA Elżbieta –70
14/ OWCZAREK Andrzej –73
15/ MŁYNARCZYK Marcin –119
Do sporządzenia rankingu przyjęliśmy punktację:
+ 30 za inicjatywę uchwałodawczą (projekt uchwały przedłożony Radzie);
+ 10 za spotkanie z wyborcami;
+ 10 za stały kontakt z wyborcą (przez ponad pół kadencji: 1/posiadanie osobistego profilu w internetowych mediach społecznościowych +10, 2/ posiadanie własnej strony internetowej +10);
+ 9 za interpelację do burmistrza <Punkty za interpelację KLUBU RADNYCH WSPÓLNY KONSTANTYNÓW (9) podzielono po 1,5 wszystkim członkom>;
– 6 za nieobecność na sesji RM;
– 3 za nieobecność na posiedzeniu komisji.
Na koniec kadencji jeszcze kolejne notowanie rankingu, chociaż zmiany mogą być już niewielkie.
Bernard Cichosz