2018-10-22
Nikt nie wygrał…

Nikt nie wygrał…

Mój Pan mówi, że zgodnie z jego zapowiedzią w wyborach do rady miejskiej żaden komitet nie wygrał, ale okaże się, iż jeden najmniej przegrał…
Tekst /bc/
Rys. /jo/