2018-11-04
Komisja Mieszkaniowa

Komisja Mieszkaniowa

5 listopada 2018 roku (poniedziałek) godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 5 listopada 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu posiedzenia Komisji,
2) rozpatrzenie podań o umieszczenie na liście osób oczekujących na przydział mieszkania,
3) przydział lokalu,
4) mieszkaniowe,
5) weryfikacja listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu umieszczonych na liście w latach 2008-2017.
6) różne.