2018-11-05
Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów

6 listopada 2018 roku (wtorek) godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2018,
3) zaopiniowanie wniosku o umorzenie odsetek za czynsz mieszkaniowy,
4) sprawy różne.