2018-11-05
Komisja doraźna

Komisja doraźna

6 listopada 2018 roku (wtorek) godz. 15.20

Posiedzenie Komisji doraźnej odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 roku (wtorek) o godz. 15.20 w sali konferencyjnej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia;
2) rozpatrzenie 5 wniosków i zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”;
3) sprawy różne.