2018-11-05
Komisja Statutowa

Komisja Statutowa

6 listopada 2018 roku (wtorek) godz. 15.45

Posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 roku (wtorek) o godz. 15.45 w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (sala konferencyjna - parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
2) zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/406/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Konstantynowa Łódzkiego;
3) sprawy różne.