2018-11-05
Najpewniejsze zwycięstwo

Najpewniejsze zwycięstwo

Wybory do Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

Jadwiga Czekajewska zdobyła najwięcej głosów (liczbowo i procentowo). Okręgi mają różną liczbę wyborców, ale uzyskanie pond 500 głosów poparcia, podczas gdy nikt z pozostałych radnych nie przekroczył poziomu 400 to fakt godny odnotowania i uznania.
BC