2018-11-06
Stabilny wzrost zamożności gmin

Stabilny wzrost zamożności gmin

Dochody podatkowe gmin per capita w zł. Dane Ministerstwa Finansów (według stanu na 30 czerwca 2018 r.)

■ W Rankingu ZAMOŻNOŚCI GMIN Ministerstwa Finansów (dochody per capita w zł) w Polsce wśród 2478 gmin Konstantynów Łódzki utrzymuje miejsce w pierwszej pięćsetce (poz. 391 w r. 2017 i 410 w r. 2016). W województwie łódzkim nasze miasto utrzymuje we wspomnianych latach miejsce ósme.
■ Ranking ZAMOŻNOŚCI GMIN  Ministerstwa Finansów dokumentuje regularny wzrost zamożności niemal wszystkich gmin w Polsce. Spośród 23 MIAST INNYCH (aniżeli wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu) województwa łódzkiego w minionym roku 2017 tylko Zelów odnotował spadek dochodów per capita.
■ W redakcyjnym rankingu WZROSTU ZAMOŻNOŚCI w latach 2017 – 2016, czyli w okresie, który upłynął pomiędzy sporządzeniem ostatnich rankingów Konstantynów Łódzki plasuje się na miejscu 6 w Łódzkiem. To może oznaczać, że nasze miasto zamożnieje.
Wkrótce szerzej o tym rankingu (Konstantynów Łódzki zamożnieje).
Bernard Cichosz