2018-11-16
Anna Krystyna Urbańczyk zasłużona

Anna Krystyna Urbańczyk zasłużona

Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim nadała jej tytuł „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”

Podczas konstantynowskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości (11.11.2018) nastąpiło uroczyste wręczenie: dokumentów potwierdzających przyznanie przez Radę Miejską w Konstantynowie Łódzkim tytułu Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego sześciu wyróżnionym ostatnio osobom. Wśród tych osób była Anna Krystyna Urbańczyk.
Uzasadnienie do projektu uchwały rady miejskiej:
Anna Krystyna Urbańczyk w 1993 r. założyła Ludowy Zespół „Niesięcin”, którego jest kierowniczką do dnia dzisiejszego. Zespół wywodzi się z Koła Gospodyń Wiejskich „Niesięcin” a powstał przy organizacji Dożynek. W repertuarze zespołu są przyśpiewki biesiadne, strażackie, patriotyczne i żołnierskie oraz kościelne, ale zasadniczą część stanowią piosenki ludowe, obrzędy i zwyczaje regionu łódzkiego. Ponadto zespół wykonuje prace w dziedzinie ludowej plastyki papierowej, tworząc kwiaty, wycinanki, pająki, ozdoby choinkowe, pisanki wielkanocne. Chcąc ocalić od zapomnienia również ten rodzaj sztuki ludowej Anna Urbańczyk przekazuje swoją wiedzę i umiejętności młodemu pokoleniu.

Zespół, który założyła od 25 lat prowadzi aktywną działalność na terenie Konstantynowa Łódzkiego i całego województwa łódzkiego. Swymi występami uświetnia uroczystości dożynkowe (miejskie, powiatowe, wojewódzkie), strażackie, kół gospodyń wiejskich, Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Rodzinie, Warsztatu Terapii Zajęciowej Spółdzielni Inwalidów „Zgoda”, Rady Osiedla „Złotno” w Łodzi, przedszkoli i szkół oraz uroczystości kościelne. Ściśle współpracuje z Regionalnym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi, który wielokrotnie powierzał zespołowi przygotowanie części artystycznej na imprezy regionalne i wojewódzkie.
W 1995 r. zespół brał udział w przedstawieniu teatralnym wyreżyserowanym przez Andrzeja Cieślika według „Betlejem Polskiego” Lucjana Rydla. W 1997 r. wraz z delegacją Konstantynowa Łódzkiego wyjechał na występy do Danii do zaprzyjaźnionego z Konstantynowem Hørsholmem oraz do Włoch, gdzie brał udział we Mszy św. w Watykanie z udziałem Jana Pawła II. W 2003 r. zespół rozpoczyna działalność, w której jeszcze bardziej zwraca uwagę na tradycje i zwyczaje w pieśni i tańcu tworząc grupy taneczną i dziecięcą („Mały Niesięcin”).
Poza województwem łódzkim Ludowy Zespół „Niesięcin” brał udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, występował w Bydgoszczy, Kazimierzu nad Wisłą, Polanicy-Zdroju, Warszawie, Gródku nad Dunajcem, Rożnowie, Tczewie, Pile.
OSIĄGNIĘCIA LUDOWEGO ZESPOŁU „NIESIĘCIN”
♦ 4 nagroda w konkursie przyśpiewek dożynkowych na Dożynkach Województwa Łódzkiego pod Patronatem wicewojewody Mariana Łabędzkiego,
♦ Wyróżnienie w VIII Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Ludowej „Parzęczew 95”,
♦ Wyróżnienie w Konkursie Piosenki Ludowej i Biesiadnej na Festynie Wojewódzkim w Głownie,
♦ 1 miejsce w IX Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Ludowej „Konstantynów 97”,
♦ Dyplom - Przegląd Krajowy Twórczości Emerytów i Rencistów „Babie lato” w Bydgoszczy,
♦ Wyróżnienie w Krajowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska” w Polanicy-Zdroju,
♦ 1 miejsce w Regionalnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Łodzi,
♦ Reprezentowanie Województwa Łódzkiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale,
♦ Dyplom za udział w Festiwalu Folklorystycznym „Tradycje”,
♦ Dyplom za udział w XIV Spotkaniach Amatorskich Zespołów Artystycznych Seniorów w Łodzi,
♦ Udział w programie Jubileuszowego Festynu Parafialnego w Tczewie,
♦ Dyplom za udział w X Koncercie Kolęd i Pastorałek w kościele NNMP w Konstantynowie Łódzkim organizowanym przez Konstantynowskie Stowarzyszenie Śpiewaczo-Muzyczne im. Fryderyka Chopina,
♦ Udział w Międzynarodowym Dniu Muzyki w Pile,
♦ Dyplom za propagowanie folkloru w XII Spotkaniach Amatorskich Zespołów Seniorów w Łasku,
♦ Wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli,
♦ Dyplom za udział w XII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w kościele NNMP w Konstantynowie Łódzkim organizowanym przez Konstantynowskie Stowarzyszenie Śpiewaczo-Muzyczne im. Fryderyka Chopina,
♦ Udział w Pikniku Rodzinnym organizowanym w ramach projektu „Świat Bliżej Ciebie” przez KCPR,
♦ Udział grupy tanecznej zespołu w „Fińsko-Polskim Tygodniu Muzyki” w Finlandii,
Odznaczenie dla zespołu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego” nadane przez Radę Miejską w Konstantynowie Łódzkim,
♦ Dyplom za udział w XII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w kościele NNMP w Konstantynowie Łódzkim organizowanym przez Konstantynowskie Stowarzyszenie Śpiewaczo-Muzyczne im. Fryderyka Chopina,
♦ Złoty talent w Wojewódzkim Przeglądzie „Rewia Talentów – Mikrofon dla Seniora” organizowanym przez BOK „Lutnia” w Łodzi,
♦ Złoty Talent w Wojewódzkim Przeglądzie „Jesienna Rewia Talentów – Mikrofon dla Seniora” organizowanym przez BOK „Lutnia” w Łodzi.