2018-11-16
Będą ślubować

Będą ślubować

♦ Ślubowanie wójta (burmistrza, prezydenta) (Art. 29a. 1.*): „Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta).”
♦ Ślubowanie radnego rady gminy (Art. 23a. 1.*): „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
♦ Ślubowanie radnego rady powiatu (Art. 20. 1.**): „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

♦ Ślubowanie radnego sejmiku województwa (Art. 22. 1.***): „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.
♦ Starosta i marszałek nie składają ślubowania (nie obejmują mandatu).

* USTAWA
z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
** USTAWA
z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym
*** USTAWA
z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa