2018-11-18
I sesja Rady Powiatu (2018-2023)

I sesja Rady Powiatu (2018-2023)

Porządek obrad I sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 19 listopada 2018 roku (poniedziałek) 12:00

W poniedziałek 19 listopada 2018, o godz. 12:00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się I sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad I Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Przyjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Pabianickiego.
a) wybór Komisji skrutacyjnej
b) zgłaszanie kandydatów
c) omówienie zasad i trybu głosowania
d) głosowanie tajne
e) ogłoszenie wyników
5 Przekazanie prowadzenia obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Powiatu Pabianickiego.
6. Przyjęcie Uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Pabianickiego:
a) wybór Komisji skrutacyjnej
b) zgłaszanie kandydatów
c) omówienie zasad i trybu głosowania
d) głosowanie tajne
e) ogłoszenie wyników