2018-10-27

„Niesięcin" ma 25 lat

25 lat istnienia Ludowego Zespołu „Niesięcin"

<ZDJĘCIA>

27 października 2018 r. świętowaliśmy jubileusz 25-lecia istnienia Ludowego Zespołu „Niesięcin". Założycielką i kierownikiem Zespołu jest pani Anna Krystyna Urbańczyk. W repertuarze Zespołu znajdują się przyśpiewki biesiadne, strażackie, patriotyczne i żołnierskie oraz kościelne, ale zasadniczą część stanowią piosenki ludowe, obrzędy i zwyczaje naszego regionu. Zespół prowadzi aktywną działalność na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego i województwa łódzkiego. Ponadto wykonuje prace w dziedzinie ludowej plastyki papierowej, tworząc kwiaty, wycinanki, pająki, ozdoby choinkowe, pisanki wielkanocne. Grupa od początku była oddolną inicjatywą lokalnej społeczności związanej z kołem gospodyń wiejskich.
Na uroczysty koncert z udziałem Jubilatów oraz folklorystycznej grupy „Boguszyczanie" przybyli zaproszeni goście oraz sympatycy „Niesięcina”. Połączenie muzycznego folkloru regionu sieradzkiego ze stylizowanym tańcem było interesującym widowiskiem związanym z tradycją i wzmacnianiem lokalnej tożsamości. Z okazji jubileuszu został wydany album z historią i twórczością Ludowego Zespołu „Niesięcin”.
Materiał MOK, fot. GCI
Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska.
Koordynacja zadania: Aleksandra Lobka, Mariusz Augustyniak

<Aktualizacja: 2018-11-20>