2018-11-26
II (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej

II (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad II (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 27 listopada 2018 roku (wtorek) 9:00

We wtorek 27 listopada 2018 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2 (parter) odbędzie się II (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie nadzwyczajnej sesji.
2.Wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składników wynagrodzenia dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego.
6.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7.Zamknięcie II (nadzwyczajnej) sesji.