2018-11-27
Tylko przewodniczący rady miejskiej może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego

Tylko przewodniczący rady miejskiej może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego

----------------------------------------------------sygnały

Podczas I sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (22.11.2018) wybrano przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących rady miejskiej. Przy głosowaniu zastosowano procedurę wyboru I i II wiceprzewodniczącego, co jest sprzeczne z ustawą o samorządzie gminnym (Art.19 ust. 1). Tym samym pozbawiono przewodniczącego prawa nadanego mu ustawą o samorządzie gminnym, w której czytamy: przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego (Art.19 ust. 2).
W tej materii z ustawą sprzeczny jest Statut Konstantynowa Łódzkiego (np. w § 16. § 18.), ale to tym gorzej dla Statutu. To nie oznacza, że poprawka Statutu wystarczy. Uchwała też jest wadliwa, bo rada nie wybiera I i II wiceprzewodniczącego tylko wiceprzewodniczących, a przewodniczący RM „może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem (Art.19.2.).
Dodajmy, że przewodniczący nie może scedować tego prawa na radę.
Latarnik