2018-11-27
Komisje rady miejskiej

Komisje rady miejskiej

II (nadzwyczajna) sesja RM w Konstantynowie Łódzkim, 27.11.2018

Podczas II (nadzwyczajnej) sesji RM w Konstantynowie Łódzkim (27.11.2018) rada miejska wybrała składy osobowe komisji stałych.
STAŁE Komisje Rady Miejskiej kadencja 2018-2023:
KOMISJA REWIZYJNA (12 radnych):
1. Marek Łopaciński, przewodniczący
2. Małgorzata Matyjak, wiceprzewodnicząca
3. Robert Bujnowicz
4. Jacek Jakubowski
5. Dariusz Korczyński
6. Aneta Malczewska
7. Sławomir Młynarczyk
8. Dariusz Stelmasiak
9. Michał Szymczak
10. Beata Szymonowicz
11. Konrad Sudra
12. Gabriela Szczepaniak

KOMISJA STATUTOWA (8 radnych):
1. Michał Szymczak, przewodniczący
2. Konrad Sudra, wiceprzewodniczący
3. Marek Łopaciński
4. Dariusz Stelmasiak
5. Sławomir Młynarczyk
6. Aneta Malczewska
7. Małgorzata Matyjak
8. Radosław Radwański

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW (14 radnych):
1. Konrad Sudra, przewodniczący
2. Jacek Jakubowski, wiceprzewodniczący
3. Marek Łopaciński
4. Jadwiga Czekajewska
5. Elżbieta Jabłońska
6. Radosław Radwański
7. Robert Bujnowicz
8. Aneta Malczewska
9. Beata Szymonowicz
10. Gabriela Szczepaniak
11.Dariusz Korczyński
12. Dariusz Stelmasiak
13. Sławomir Młynarczyk
14. Małgorzata Matyjak

KOMISJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ (8 radnych):
1. Beata Szymonowicz, przewodnicząca
2. Dariusz Stelmasiak, wiceprzewodniczący
3. Marek Łopaciński
4. Robert Bujnowicz
5. Aneta Malczewska
6. Małgorzata Matyjak
7. Sławomir Młynarczyk
8. Michał Szymczak

KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO (13 radnych):
1. Bujnowicz, przewodniczący
2. Dariusz Korczyński, wiceprzewodniczący
3. Marek Łopaciński
4. Jadwiga Czekajewska
5. Elżbieta Jabłońska
6. Radosław Radwański
7. Jacek Jakubowski
8. Aneta Malczewska
9. Małgorzata Matyjak
10. Sławomir Młynarczyk
11. Michał Szymczak
12. Konrad Sudra
13. Gabriela Szczepaniak

KOMISJA MIESZKANIOWA (8 radnych):
1. Gabriela Szczepaniak, przewodnicząca
2. Aneta Malczewska, wiceprzewodnicząca
3. Elżbieta Jabłońska
4. Jadwiga Czekajewska
5. Jacek Jakubowski
6. Radosław Radwański
7. Małgorzata Matyjak
8. Dariusz Korczyński

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI (9 radnych):
1. Gabriela Szczepaniak, przewodnicząca
2. Sławomir Młynarczyk, wiceprzewodniczący
3. Elżbieta Jabłońska
4. Aneta Malczewska
5. Małgorzata Matyjak
6. Radosław Radwański
7. Dariusz Stelmasiak
8. Michał Szymczak
9. Beata Szymonowicz