2018-12-04
Podjęta uchwała traci sens

Podjęta uchwała traci sens

--------------------------------------------------sygnały

Podczas I sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących przy zastosowaniu następującej procedury. Najpierw podjęto uchwały bez nazwiska i imienia wybranej później osoby oraz bez tekstu załącznika, potem przeprowadzono głosowanie przesądzające o tym, kogo wybrano. Protokół z odpowiedniego głosowania dołączono do każdej z trzech uchwał, jako załącznik.
Taka procedura nie uwzględnia sytuacji, w której wynik głosowania może być nierozstrzygnięty, czyli nie następuje skuteczne przegłosowanie żadnej z kandydatur (np. zgłoszono dwóch kandydatów i obaj otrzymują równą liczbę głosów). Wtedy podjęta uchwała traci sens.
Więcej logiki jest w procedurze zastosowanej np. podczas pierwszych sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego i Rady Miasta Łodzi. Tu przed wyborem przewodniczącego i wiceprzewodniczących przyjęto, że skuteczne przegłosowanie kandydatury jest równoznaczne z podjęciem uchwały o wyborze (stwierdzającej wybór).
Bernard Cichosz