2018-12-08
Konstantynów Łódzki zamożnieje

Konstantynów Łódzki zamożnieje

Dochody podatkowe gmin per capita w zł. Dane Ministerstwa Finansów (według stanu na 30 czerwca 2018 r.)

■ Ranking ZAMOŻNOŚCI GMIN Ministerstwa Finansów dokumentuje regularny wzrost zamożności niemal wszystkich gmin w Polsce. Spośród 23 MIAST INNYCH (aniżeli wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu) województwa łódzkiego w minionym roku 2017 tylko Zelów odnotował spadek dochodów per capita.
■ W Rankingu ZAMOŻNOŚCI GMIN (dochody per capita w zł) w Polsce wśród 2478 gmin Konstantynów Łódzki utrzymuje miejsce w pierwszej pięćsetce (poz. 391 w r. 2017 i 410 w r. 2016). W województwie łódzkim nasze miasto utrzymuje we wspomnianych latach miejsce ósme.
■ W redakcyjnym rankingu WZROSTU ZAMOŻNOŚCI (per capita w zł) w latach 2017 – 2016, czyli w okresie, który upłynął pomiędzy sporządzeniem dwóch ostatnich rankingów Konstantynów Łódzki plasuje się na miejscu 6 w Łódzkiem. To może oznaczać, że nasze miasto zamożnieje.

 

29 października 2018 portal samorzad.pap.pl/ opublikował ranking zamożności gmin MINISTERSTWA FINANSÓW. Ranking MF prezentujący zamożność podstawowych jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wszystkie gminy w kraju (2478).
Metoda rankingu zastosowana przez MF polega na obliczeniu wskaźnika dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin na 2019 r. (tzw. wskaźnik G). Podstawę tych prognoz, służących do obliczenia tzw. janosikowego, stanowią dane o dochodach podatkowych gmin za 2017 r. (według stanu na 30 czerwca 2018 r.).
Obliczenie wskaźnika bazuje m.in. na dochodach z tytułu podatku od nieruchomości i opłat (np. eksploatacyjnej), a także udziały we wpływach z CIT i PIT.
Wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT i CIT stanowią jedynie część dochodów gmin. Ponadto zaliczają się do nich dochody ze sprzedaży majątku, subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa, a także środki unijne.

W zestawieniu MF Konstantynów Łódzki jest pokazany na tle gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. Na tej podstawie nasza redakcja opracowała klasyfikację dla województwa łódzkiego w kat. MIAST INNYCH aniżeli wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu (23 gminy).
Porównujemy dochody per capita w zł w latach 2017 i 2016.
W Polsce wśród 2478 gmin Konstantynów Łódzki utrzymuje miejsce w pierwszej pięćsetce (poz. 391 w r. 2017 i 410 w r. 2016). W województwie łódzkim nasze miasto utrzymuje we wspomnianych latach miejsce ósme. Dobra pozycja w kraju i niezła w rankingu wojewódzkim (w górnej połówce) świadczy, że nasze miasto najbiedniejsze nie jest.
Przeanalizowaliśmy też przyrost zamożności gmin woj. łódzkiego w okresie, który upłynął pomiędzy sporządzeniem ostatnich rankingów (per capita w zł). Sporządziliśmy ranking WZROSTU ZAMOŻNOŚCI (2017 – 2016) i porównaliśmy go z rankingiem ZAMOŻNOŚCI (2017). Ranking WZROSTU ZAMOŻNOŚCI (2017 – 2016) pokazuje nasze miasto jeszcze w lepszym świetle. Konstantynów Łódzki plasuje się w nim na miejscu 6 w Łódzkiem. To może oznaczać, że nasze miasto zamożnieje. Przynajmniej w ostatnim roku.
Bernard Cichosz
Źródła:
♦ Serwis Samorządowy PAP (samorzad.pap.pl/, 2018-10-29 23:59, aktualizacja: 2018-10-30 15:10):
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/187147/Najbiedniejsze-i-najbogatsze-gminy-czesc-1-5-1-500
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/187155/Biedni-i-bogaci--MF-Kleszczow-najbogatsza-gmina-w-Polsce--Potok-Gorny--najbiedniejsza
♦ Mateusz Kicka, Biedni i bogaci. MF: Kleszczów najbogatszą gminą w Polsce, Potok Górny – najbiedniejszą (samorzad.pap.pl/)

 

Ranking ZAMOŻNOŚCI GMIN dochody per capita w zł w roku 2017 (2016)
Pozycja Konstantynowa Łódzkiego w województwie łódzkim i w Polsce
♦MIASTA INNE (aniżeli wojewódzkie, powiatowe i na prawach powiatu)
[poz. w woj. łódzkim w 2017 (2016) / poz. w Polsce w 2017 (2016), gmina, dochody per capita w zł w roku 2017 (2016)]:

1. (2) / 33 (38) Stryków 3763,49 (3372,07) <+391,42>
2. (1) / 41 (36) Rzgów 3584,69 (3400,13) <+184,56>
3. (5) / 93 (186) Kamieńsk 2807,36 (2139,68) <+667,68>
4. (3) / 131 (127) Działoszyn 2513,32 (2350,84) <+162,48>
5. (4) / 215 (184) Wolbórz 2228,29 (2144,99) <+83,30>
6. (7) / 368 (334) Koluszki 1882,58 (1795,82) <+86,76>
7. (6) / 373 (312) Tuszyn 1877,96 (1825,32) <+52,64>
8. (8) / 391 (410) Konstantynów Łódzki 1862,15 (1703,90) <+158,25>
9. (9) / 533 (552) Aleksandrów Łódzki 1701,74 (1562,27) <+139,47>
10. (10) / 906 (793) Biała Rawska 1434,77 (1397,00) <+37,77>
11. (15) / 907 (1047) Uniejów 1434,67 (1259,62) <+175,05>
12. (12) / 936 (906) Głowno 1418,58 (1337,58) <+81,00>
13. (11) / 939 (841) Żychlin 1416,60 (1371,97) <+44,03>
14. (13) / 1025 (925) Ozorków 1359,97 (1327,82) <+32,15>
15. (14) / 1165 (1041) Krośniewice 1281,22 (1261,86) <+19,36>
16. (17) / 1280 (1415) Sulejów 1225,63 (1095,29) <+130,34>
17. (18) / 1544 (1480) Szadek 1110,85 (1070,34) <+40,51>
18. (20) / 1562 (1778) Złoczew 1103,08 (956,65) <+146,43>
19. (16) / 1596 (1156) Zelów 1085,27 (1202,99) <–117,72>
20. (19) / 1665 (1739) Przedbórz 1060,42 (971,57) <+88,85>
21. (21) / 1764 (1810) Błaszki 1021,09 (942,26) <+78,83>
22. (22) / 2054 (2050) Warta 887,49 (842,44) <+45,05>
23. (23) / 2186 (2245) Drzewica 817,44 (737,84) <+79,60>


Porównanie WZROSTU ZAMOŻNOŚCI (2017 – 2016) z ZAMOŻNOŚCIĄ (2017)
[poz. w woj. łódzkim: <ranking wzrostu zamożności (2017 – 2016)> ranking zamożności 2017 / gmina, dochody per capita w zł w roku 2017 (2016)]:

<1> 3. Kamieńsk 2807,36 (2139,68) <+667,68>
<2> 1. Stryków 3763,49 (3372,07) <+391,42> 2.
<3> 2. Rzgów 3584,69 (3400,13) <+184,56>
<4> 11. Uniejów 1434,67 (1259,62) <+175,05>
<5> 4. Działoszyn 2513,32 (2350,84) <+162,48>
<6> 8. Konstantynów Łódzki 1862,15 (1703,90) <+158,25>
<7> 18. Złoczew 1103,08 (956,65) <+146,43>
<8> 9. Aleksandrów Łódzki 1701,74 (1562,27) <+139,47>
<9> 16. Sulejów 1225,63 (1095,29) <+130,34>
<10> 20. Przedbórz 1060,42 (971,57) <+88,85>
<11> 6. Koluszki 1882,58 (1795,82) <+86,76>
<12> 5. Wolbórz 2228,29 (2144,99) <+83,30>
<13> 12. Głowno 1418,58 (1337,58) <+81,00>
<14> 23. Drzewica 817,44 (737,84) <+79,60>
<15> 21. Błaszki 1021,09 (942,26) <+78,83>
<16> 7. Tuszyn 1877,96 (1825,32) <+52,64>
<17> 22. Warta 887,49 (842,44) <+45,05>
<18> 13. Żychlin 1416,60 (1371,97) <+44,03>
<19> 17. Szadek 1110,85 (1070,34) <+40,51>
<20> 10. Biała Rawska 1434,77 (1397,00) <+37,77>
<21> 14. Ozorków 1359,97 (1327,82) <+32,15>
<22> 15. Krośniewice 1281,22 (1261,86) <+19,36>
<23> 19. Zelów 1085,27 (1202,99) <–117,72>

Źródło:
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/187147/Najbiedniejsze-i-najbogatsze-gminy-czesc-1-5-1-500
2018-10-29 14:28 aktualizacja: 2018-10-29 16:22
Opracowanie na podstawie materiału Ministerstwa Finansów: Bernard Cichosz