2018-12-09
Wiadomo, kto jak głosował

Wiadomo, kto jak głosował

Sesje Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

<RAPORTY z głosowania podczas sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim>
<ZAPISY wideo sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim>
Od początku bieżącej kadencji samorządu terytorialnego podczas sesji rad oraz sejmików głosowania mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, należy przeprowadzić głosowanie imiennie. Wykazy głosowań należy niezwłocznie upublicznić.
Dotychczas nie możemy obserwować wyników głosowania podczas transmisji obrad sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk). Na sali brakuje tablicy elektronicznej. Nie ma też prezentacji wizualnej wyników głosowania w przekazie dokonywanym za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ma się to zmienić.
Nagrania obrad Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy zawierają tylko dźwiękową informację o wynikach głosowania podawaną przez przewodniczącego obrad.
Pod innym adresem w BIP-ie możemy zapoznać się z RAPORTAMI z głosowania podczas sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w formacie pdf (link na początku naszej notatki).
Bernard Cichosz