2018-12-11
Najpopularniejsze w listopadzie

Najpopularniejsze w listopadzie

Co zainteresowało internautów w naszym portalu w LISTOPADZIE

■ W listopadzie 2018 zasięg tylko 3 tekstów portalu „43bis” przekroczył liczbę 500, ale jeden z nich zainteresował ponad 4 tys. internautów. Mamy znów rekord portalu. Po kilkakrotnym poprawianiu rekordu w ostatnich miesiącach ten powinien długo pozostać niepobity. No, chyba że zńów napiszemy tekst, który zainteresuje Polonię w Londynie.
Co zainteresowało internautów w naszym portalu w LISTOPADZIE:
■ Piłkarze KKS-u remisują w Aleksandrowie (617)
■ Żyją w pamięci. Obchody w Londynie (4203)
■ Krystyna Fudała sekretarzem miasta (717)
Podany zasięg według stanu na 2018-12-10
W naszym portalu na początku czerwca 2018 pojawiła się ramka Popularne. Umieszczamy tam (chronologicznie) wykaz tytułów tekstów, które swoim zasięgiem przekroczyły liczbę 500 internautów (zaznaczyliśmy też pogrubieniem te teksty, których zasięg przekroczył liczbę 1000). W kwietniu takich artykułów było 8 (1), w maju 9 (2), w czerwcu 8 (3), w lipcu tylko 1, w sierpniu 7 (1), we wrześniu 16+1 (4 w tym 1 o zasięgu ponad 2 tys.), a w październiku 17 (5). Od listopada rekord zasięgu (od początku notowań) należy do artykułu ■ Żyją w pamięci. Obchody w Londynie (4203). Zasięg większości tekstów w portalu „43bis’ mieści się pomiędzy liczbami 150-200.
Bernard Cichosz