2018-12-16
Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

17 grudnia 2018 roku (poniedziałek), godz. 15.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter)
Porządek obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) przyjęcie regulaminu pracy Komisji,
3) zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) nadania nazw ulicom w Konstantynowie Łódzkim,
b) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego (dot. rejonu ul. Poprzecznej i Niesięcin w obrębie K-21 – DRUK „A”),
c) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego (dot. rejonu ul. Innowacyjnej i Inwestycyjnej w obrębie K-19 – DRUK „B”).
4) sprawy różne.