2018-12-19
W czwartek rano

W czwartek rano

Polecamy nowy numer konstantynowskiego miesięcznika.

W czwartek 20 grudnia 2018 (rano) ukaże się nr 707/708 konstantynowskich „WIADOMOŚCI - 43bis” [z datą 25-26 (31) grudnia 2018 / 13 stycznia 2019], a w nim m.in.:
1/ Wyborco, masz władzę przez całą kadencję! w rubryce Szept krzykacza pisze Bernard Cichosz;
2/ Chcą w komisjach być, czy pracować? w rubryce Zasłyszane w Kansas pisze Bernard Cichosz;
3/ Konstantynów Łódzki zmniejszył zadłużenie. Tak wynika z Rankingu zmian zadłużenia samorządów dwutygodnika WSPÓLNOTA.
4/ Czy nasze miasto odzyska dynamikę? Analiza pozycji Konstantynowa Łódzkiego w Rankingu zrównoważonego rozwoju 2017 opracowanym przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
5/ Komisje Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (skład).
6/ Wiceprzewodniczący rady miejskiej nie mogą być członkami komisji skarg, wniosków i petycji w rubryce Sygnały pisze Latarnik;
7/ Tylko przewodniczący rady miejskiej może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego w rubryce Sygnały pisze Latarnik;
8/ Trudny dostęp do informacji publicznej. Każdemu przysługuje prawo do informacji publicznej;
9/ Kto ma większe obowiązki. Mamy prawo do informacji publicznej;
10/ Maksymalne wynagrodzenie dla nowego burmistrza.