2018-11-27
Maksymalna pensja

Maksymalna pensja

Ustalono wysokość składników wynagrodzenia dla nowego burmistrza

Podczas II (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (27.11.2018) rada miejska podjęła UCHWAŁĘ nr II/ 5/18 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składników wynagrodzenia dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego.
Projekt uchwały przygotował z własnej inicjatywy Burmistrz (tak wynika z treści UZASADNIENIA do wspomnianej uchwały). Burmistrz zaproponował, a rada uchwaliła, maksymalne wynagrodzenie.
Miesięczne wynagrodzenie brutto burmistrza Roberta Jakubowskiego wynosi 10 332 zł (to około 7300 zł „na rękę”).
Na to wynagrodzenie burmistrza składają się:
– wynagrodzenie zasadnicze: 4800 zł
– dodatek funkcyjny: 2100 zł
– dodatek specjalny: 2760 zł
– dodatek za wieloletnią pracę: 672 zł, jako 14% wynagrodzenia zasadniczego (wzrastający o 1 % za każdy następny rok pracy z dniem 1 grudnia, aż do osiągniecia 20%)
Burmistrz otrzyma również 13 pensję.
UZASADNIENIE do uchwały nie zawiera żadnych argumentów merytorycznych dot. proponowanej stawki. Nie mówi ono, że wszystkie zaproponowane składniki mają maksymalną wysokość. Informuje jedynie, że „Konieczność podjęcia uchwały wynika z faktu obsadzenia stanowiska Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego przez Pana Roberta Jakubowskiego”.

Bernard Cichosz
<Aktualizacja: 2018-12-22>