2019-01-12
Słaby rok naszego sportu młodzieżowego

Słaby rok naszego sportu młodzieżowego

ANALIZA OSIĄGNIĘĆ KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO W ROKU 2018 (2017, 2016, 2015, 2014)

■ W roku 2018 gmina Konstantynów Łódzki zajęła 165. miejsce w Polsce (w roku 2017 była 119., w 2016: 123., w 2015: 94-95., a w 2014: 105.).
■ W roku 2018 trzy sklasyfikowane kluby konstantynowskie zdobyły łącznie 165,10 punktów (w roku 2017: 218,43; w 2016: 219,25; w 2015: 283,50; a w 2014: 257,00).
■ W roku 2018 konstantynowskie kluby zdobyły punkty w czterech dyscyplinach: pięciobój nowoczesny, piłka siatkowa, pływanie, podnoszenie ciężarów.
■ W Polsce w roku 2018 na 3766 sklasyfikowanych (istnieje ok. 13 tys.) konstantynowskie kluby zajęły miejsca: 490. UKS Piątka, 760. KKS Włókniarz, 1192. UKS Lider.
Instytut Sportu w Warszawie opublikował już Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za rok 2018. Szersza analiza osiągnięć konstantynowskich klubów wkrótce. Teraz tylko ogólne podsumowanie.

Od kilku lat punkty dla gminy zdobywają trzy kluby.
Miejsca konstantynowskich klubów w ostatnich pięciu latach:
♦ UKS Piątka 490. w 2018 (321. w 2017, 282. w 2016, 153. w 2015, 120. w 2014);
♦ KKS Włókniarz 760. w 2018 (537-548. w 2017, 1191. w 2016, 705. w 2015, 964. w 2014);
♦ UKS Lider 1192. w 2018 (1000-1002. w 2017, 536. w 2016, 724. w 2015, 1514. w 2014).
Lokaty w roku 2018 wskazują na zdecydowanie słabszy rok wszystkich trzech naszych klubów. Potwierdza to również ilość zdobytych punktów w roku 2018.
Punkty konstantynowskich klubów w ostatnich pięciu latach:
♦ UKS Piątka 80,00 w 2018 (107,18 w 2017; 116,08; 173,00 w 2015; 199,00 w 2014);
♦ KKS Włókniarz 53,50 w 2018 (72,00 w 2017; 30,50 w 2016; 56,00 w 2015; 39,00 w 2014);
♦ UKS Lider 31,60 w 2018 (39,25 w 2017; 72,67 w 2016; 54,50 w 2015; 19,00 w 2014).
W minionym pięcioleciu ostatni rok okazał się najsłabszy dla Piątki (regularny spadek osiągnięć od 2014). Włókniarz miał gorsze osiągnięcia tylko w roku 2014 i 2016, a Lider – tylko w roku 2014.
To sprawiło, że 2018 okazał się najsłabszym rokiem dla naszej gminy w minionym pięcioleciu.
Miejsca Konstantynowa Łódzkiego w ostatnich pięciu latach:
165. w 2018 (119. w 2017, 123. w 2016, 94-95 w 2015; 105 w 2014).
Punkty zdobyte przez Konstantynów Łódzki w ostatnich pięciu latach:
165,10 w 2018 (218,43 w 2017, 219,25 w 2016, 283,50 w 2015; 257,00 w 2014).
Bernard Cichosz
Źródła:
Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za rok 2018 (Instytut Sportu w Warszawie, Komunikat 23/2018)
– NASZA WYSPORTOWANA MŁODZIEŻ (2017, 2016, 2015) [„Suplement 43bis” nr 253 MARZEC 2018 („Wiadomości - 43bis” nr 687/688); „Suplement 43bis” nr 243 MAJ 2017 („Wiadomości - 43bis” nr 667/668); „Suplement 43bis” nr 229 MARZEC 2016 („Wiadomości - 43bis” nr 639/640) oraz WYSPORTOWANA KONSTANTYNOWSKA MŁODZIEŻ (2014) [„Wiadomości - 43bis” nr 615/616 z 28.02/13.03.2015]