2019-01-15
Przyspieszenie?

Przyspieszenie?

Konstantynowskie kluby sportowe oczekują na gminne dotacje.

■ Burmistrz powołał „komisję do spraw oceny wniosków na realizację zadań z zakresu sportu". Zaskakuje w niej brak reprezentantów wszystkich czterech konstantynowskich klubów realizujących zadania z zakresu sportu w dyscyplinach wspieranych przez gminę.
<Zarządzenie nr 8/2019>
Przed północą w niedzielę 13 stycznia 2019 dziennik „43bis” opublikował artykuł Tego nie wolno finansować z dotacji! (W Internecie publikacja ma datę 2019-01-14). Pisaliśmy tam o opóźnieniach w procedurze przyznawania klubom sportowym dotacji gminnych na rok 2019. Już w poniedziałek 14.01.2019 Zarządzeniem nr 8/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. (publikacja w BIP-ie dnia 2019-01-15) burmistrz powołał „komisję do spraw oceny wniosków na realizację zadań z zakresu sportu". Komisja liczy 7 osób. Pięcioro członków to urzędnicy konstantynowskiego magistratu, jedna osoba to radna i jedna to działacz sportowy (związany z jednym z konstantynowskich klubów). Zaskakuje tak znacząca przewaga liczbowa urzędników oraz brak reprezentantów wszystkich czterech konstantynowskich klubów realizujących zadania z zakresu sportu w dyscyplinach wspieranych przez gminę.
Bernard Cichosz

POLECAMY:
Tego nie wolno finansować z dotacji!