2019-01-18
IV sesja Rady Powiatu

IV sesja Rady Powiatu

Porządek obrad IV sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 24 stycznia 2019 roku (czwartek) 9:00

W czwartek 24 stycznia 2019 roku, o godz. 9:00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się IV sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019 – 2023”.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019 – 2025.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Pabianice porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu ERASMUS+.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Pabianickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
13. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie obrad IV Sesji RPP.