2019-01-19
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

25 stycznia (piątek) o godz.12.00

W piątek 25 stycznia o godz.12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim odbędzie się wręczenie odznaczeń dla 12 par – mieszkańców naszego Miasta za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Pary małżeńskie, które zostały zaproszone na dzień 25 stycznia br. do Urzędu, odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to Państwo:
1.Zdzisława i Janusz Chmielewscy
2.Halina i Marian Dąbrowscy
3.Maria i Edward Kiejnich
4.Jolanta i Wojciech Kwiatkowscy
5.Leokadia i Stanisław Kwiatkowscy
6.Krystyna i Kazimierz Majewscy
7.Halina i Andrzej Mikołajczykowie
8.Irena i Stanisław Piotrowiczowie
9.Halina i Jerzy Sińczakowie
10.Henryka i Tadeusz Szczepańscy
11.Barbara i Zdzisław Walczakowie
12.Barbara i Ryszard Woźniakowie
Urząd Stanu Cywilnego w Konstantynowie Łódzkim prosi pary małżeńskie, którym przypada w tym roku pięćdziesiąta rocznica ślubu o dokonywanie pisemnych zgłoszeń do końca marca 2019 roku.
Po otrzymaniu zgłoszenia kierownik Urzędu Stanu Cywilnego dokona ustalenia sytuacji prawnej małżeństwa. Następnie w imieniu Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego inicjuje procedurę wystąpienia przez Wojewodę Łódzkiego z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie odznaczenia. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczone zostaną przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego.
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to nagroda dla osób, które przeżyły wspólnie, co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim, nadawany tylko raz. Jest to polskie cywilne odznaczenie państwowe, które zostało ustanowione ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach, i włączone do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z dnia 16 października 1992r. (tekst jedn.: Dz.U. 2018, poz. 400) o orderach i odznaczeniach.
Zapraszamy pary małżeńskie, które chciałyby takie odznaczenie otrzymać - do wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego w Konstantynowie Łódzkim po to, aby mogły wyrazić pisemną zgodę na przyznanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, pok. 04, Tel. 42 211-62-37 w godzinach pracy Urzędu.
<Materiał UM w Konstantynowie Łódzkim>