2019-01-20
PIT-y dostępne w UM

PIT-y dostępne w UM

W Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim (ul. Zgierska 2, parter przy Biurze Obsługi Interesanta – Kancelarii) dostępne s± druki PIT do rozliczeń za rok 2018. PIT-y można pobrać w godzinach pracy: poniedziałek, ¶roda, czwartek 8.00 - 16.00, wtorek 9.00 - 17.00, pi±tek 7.00 - 14.00.
¬ródło: www.konstantynow.pl/