2019-01-23
Pro-life apeluje do Starosty

Pro-life apeluje do Starosty

Przed IV sesją Rady Powiatu Pabianickiego (24 stycznia 2019)

APEL DO ZARZĄDU POWIATU PABIANICKIEGO

 

Szanowny Pan
Krzysztof Habura
STAROSTA PABIANICKI
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
powiat@powiat.pabianice.pl

 

   Szanowny Panie Starosto!

   Na Pana ręce kieruję apel do Zarządu Powiatu Pabianickiego o w y c o f a n i e z porządku obrad IV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego – zaplanowanej na dzień 24 stycznia 2019 roku – punktu 5.: <Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019 – 2023”>.

   „In vitro” nie leczy niepłodności. „In vitro” jest jedynie techniką sztucznego wytwarzania ludzi. „In vitro” stanowi wielkie zagrożenie życia i zdrowia poczynanych tą metodą dzieci, nie jest też obojętne dla zdrowia matek.

   Ze statystyk światowych placówek „in vitro” wynika, że tylko kilku procentom poczętych tą metodą dzieciom dane jest się urodzić. Oznacza to, że statystycznie ceną urodzenia jednego żywego dziecka jest śmierć średnio 10 innych dzieci, jego rodzeństwa. Związane jest to z tym, że w trakcie procedury „in vitro”, kilkakrotnie dokonuje się selekcji ludzi na kolejnych etapach ich życia zarodkowego i płodowego. Spośród kilku – kilkunastu powołanych do życia istot ludzkich wybiera się 2-4 i przenosi do macicy. Reszta zarodków ludzkich obumiera lub jest mrożona; na całym świecie i w Polsce miliony zamrożonych ludzkich embrionów czeka na powolną śmierć! Kolejnej selekcji dokonuje się po ewentualnym zagnieżdżeniu się więcej niż jednego zarodka w macicy – wtedy 1 lub 2 zostają przy życiu, a pozostałe są zabijane. W procedurę „in vitro” nierozłącznie wpisana jest procedura śmierci.

   Nowoczesną, etyczną, szanującą życie i godność poczętych dzieci i ich rodziców metodą pomocy bezdzietnym małżonkom jest naprotechnologia. Naprotechnologia diagnozuje i leczy bezpłodną parę małżeńską, nie wykazując żadnych skutków ubocznych i wątpliwości etycznych. Jest też wielokrotnie tańsza w stosowaniu niż procedura „in vitro”. Dlatego powinniśmy dążyć do wyeliminowania antyludzkiej, szkodliwej zdrowotnie i głęboko nieetycznej metody, jaką jest „in vitro”, a promować i finansować naprotechnologię.

   Procedura „in vitro” to procedura śmierci. Umiera ponad 90 procent poczętych tą metodą dzieci! Dofinansowanie do „in vitro” to zło moralne i źródło zgorszenia.


Konstantynów Łódzki, 2019-01-23
 

Anna Teresa Cichosz
Ruch PRO-LIFE

 

Do wiadomości:

•Kanclerz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
•Media.