2019-01-22
Burmistrz przyznał dotacje

Burmistrz przyznał dotacje

Kluby sportowe w Konstantynowie Łódzkim mają już (wreszcie?) pieniądze na rok 2019

■ Nasza gmina w roku 2019 przeznacza dla klubów sportowych 358 000 zł

Zarządzeniem nr 13/2019 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 22 stycznia 2019 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019 cztery konstantynowskie kluby sportowe (z podziałem na sekcje) otrzymały następujące dotacje (w tym również na promocję). W nawiasie kwota dotacji na rok 2018.
– KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki, piłka ręczna mężczyzn 77 780 (70 000) zł;
– KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki, piłka nożna 88 703 (95 000) zł;
– KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki, podnoszenie ciężarów 21 000 (20 000) zł;
– UKS Piątka Konstantynów Łódzki, pływanie 77 180 (65 000) zł;
– UKS Piątka Konstantynów Łódzki, pięciobój nowoczesny 5 000 (5 000) zł;
– UKS Lider Konstantynów Łódzki – piłka siatkowa kobiet 57 180 (45 000) zł;
– Konstantynowska Akademia Sportu Konstantynów Łódzki, piłka nożna 31 157 (10 000) zł.

   We wspomnianym zarządzeniu nie podano tytułu zadania/zadań z zakresu sportu, na które wnioskodawcom przyznano wyżej wymienione kwoty dotacji. Taki obowiązek wynika z § 11. 2. UCHWAŁY NR V/26/11 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM (tekst jednolity ogłoszony OBWIESZCZENIEM RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr V/26/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki, DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 20 września 2018 r. Poz. 4743).

   Nie wiemy też, czy były wnioski, które zostały odrzucone. Ewentualna informacja o odrzuceniu wniosku musi zawierać uzasadnienie (powinno to dotyczyć także nieprzyznania kwoty w pełnej wnioskowanej wysokości).
<Aktualizacja: 2019-01-23>