2019-01-30
IV sesja Rady Miejskiej

IV sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 31 stycznia 2019 roku (czwartek) 9:00

PRZYPOMINAMY:

W czwartek 31 stycznia 2019 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2 (parter) odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z III sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019,
b) zmiany Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej Lokalnej Grupie Działania „PRYM” na okres do 31 grudnia 2025 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia planu pracy na 2019 rok Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim,
b) zatwierdzenia planu pracy na 2019 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, w Konstantynowie Łódzkim.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Informacje związane z organizacją pracy Rady Miejskiej.
14. Zamknięcie IV sesji.

 

Teksty projektów uchwał (IV sesja RM)>>>

<Aktualizacja: 2019-01-28>