2019-02-03

Młodzi logistycy segregują

<ZDJĘCIE>

Logistyczne Koło Naukowe w Technikum nr 3 w Łodzi, powstało w 2017 roku. Jest pierwszą taką organizacją na poziomie szkół średnich w Polsce. Zrzesza uczniów z kierunku technik logistyk z klas I-IV w Technikum nr 3 w Łodzi. Technikum mieści się w Łodzi, przy ulicy Kilińskiego 159/163 i przygotowuje uczniów do takich zawodów jak: technik logistyk, technik gazownictwa, technik inżynierii sanitarnej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji.
Członkowie Koła Logistycznego biorą udział w różnorakich konkursach (w tym roku: I i II miejsce w ogólnopolskim konkursie referatów organizowanym przez WSGK w Kutnie oraz I i III miejsce w konkursie referatów organizowanych przez Uniwersytet Łódzki i Koło Logistyczne „Login”) oraz konferencjach w całej Polsce.
Jednym z przedsięwzięć, w którym bierze udział aż 10 członków Koła Naukowego, jest projekt: Zwolnieni z Teorii. Inicjatywa ta, polega na dostrzeżeniu problemu, który pojawia się w naszym otoczeniu i próby zlikwidowania go, bądź zminimalizowania jego negatywnych aspektów. Problemem, którym zajmują się członkowie Koła jest niski poziom segregacji odpadów w Łodzi i miastach ościennych (Konstantynów, Zgierz, Ozorków i Aleksandrów Łódzki). Odpady w dużej mierze nie są wcale segregowane, przez co powstaje problem z ich ponownym użyciem bądź przetwórstwem, np. recyklingiem. Dlatego też w ramach projektu „Plastikowe UNlove” uczniowie zorganizują bezpłatne prelekcje w szkołach podstawowych, podczas których będą przekazywać młodszym kolegom i koleżankom wiedzę, związaną przede wszystkim z segregacją odpadów oraz z korzyściami, jakie niesie za sobą to działanie. Poza tym młodzi logistycy będą starali się udzielić uczestnikom tych zajęć jak najwięcej informacji, związanych z: problemami, jakie powstają w środowisku poprzez odpady (głównie plastikowe), poprawnym gospodarowaniem odpadami oraz zaprezentują metody i rozwiązania, dzięki którym w gospodarstwach domowych uczniowie i ich rodziny będą mogli wytwarzać znacznie mniejszą ilość odpadów. Każda z prelekcji zostanie zakończona konkursem dotyczącym wiedzy o segregacji odpadów.
Projekt zakończony zostanie 29 marca 2019 roku. Do tego czasu uczniowie odwiedzą co najmniej 10 szkół podstawowych.
Firmami, które wspierają ten projekt jest producent opakowań – firma DS Smith z siedzibą w Kutnie oraz firma związana ściśle z energią odnawialną i wdrażaniem rozwiązań wykorzystujących te technologie –ABC Energia. Inne firmy z naszego regionu również zachęcamy do kontaktu i współpracy!
Nasz projekt kierujemy do uczniów szkół podstawowych i ich nauczycieli. Oferujemy darmowe prelekcje, które poszerzą wiedzę uczniów w zakresie gospodarowania odpadami.
Osoby chętne do współpracy prosimy o kontakt: naukowe.kolo.logistyczne@gmail.com oraz https://www.facebook.com/LogistycyTechnikum3/

Mateusz Anielak
Opiekun Logistycznego Koła Naukowego w Technikum nr 3 w Łodzi