2019-02-11
Obniżone wynagrodzenie

Obniżone wynagrodzenie

Wynagrodzenie Prezesa i członków Rady Nadzorczej PKGKŁ

Z informacji prasowej uzyskanej od Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. dnia 8 lutego 2019 (datowanej 5 lutego 2019, L.Dz. 171/2019) dowiadujemy się, że 28 grudnia 2018 r. Zgromadzenie Wspólników ustaliło miesięczne wynagrodzenie brutto dla poszczególnych członków nowo powołanej Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. w następującej wysokości:
1/ Przewodniczący Rady Nadzorczej – 3 000,00 zł brutto (2 169,60 zł netto);
2/ Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2 500,00 zł brutto (1 811,83 zł netto);
3/ Sekretarz Rady Nadzorczej – 2 500,00 zł brutto (1 811,83 zł netto);
4/ Członek Rady Nadzorczej – 2 500,00 zł brutto (1 811,83 zł netto).
Porównanie z miesięcznym wynagrodzeniem brutto członków Rady Nadzorczej, powołanej 9 czerwca 2016 r., a odwołanej 30 listopada 2018 r. (ustalane było od wysokości średniej płacy w Spółce obliczonej na podstawie ostatniego zakończonego kwartału: za IV kwartał 2017r. – 4 823,36 zł; za I kwartał 2018r. – 4 881,59 zł; za II kwartał 2018r. – 4 603,29 zł; za III kwartał 2018r. – 4 654,66 zł) wygląda, we wspomnianej informacji prasowej, następująco:
1/ Przewodniczący Rady Nadzorczej (jedna średnia płaca w Spółce, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w 2018r. nie więcej niż 4 739,51 zł)
– np. za październik 2018 r.: 4 654,66 zł brutto (3 318,31 zł netto);
2/ Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (0,6 średniej płacy w Spółce)
– np. za październik 2018 r.: 2 792,80 zł brutto (1 999,38 zł netto);
3/ Członek Rady Nadzorczej (0,4 średniej płacy w Spółce)
– np. za październik 2018 r.: 1 861,86 zł brutto (1 338,93 zł netto).
Podpisana przez Dyrektora Prokurenta Sławomira Turkowskiego informacja zawiera ponadto poniższe dane dot. wynagrodzenia miesięcznego:
— Prezesa Zarządu, które w 2018 r. wynosiło 14 600,00 zł brutto (10 262,36 zł netto);
— Prezesa Zarządu, które w 2019 r. wynosi 12 800,00 zł brutto (8 956,84 zł netto);
— Zastępcy Prezesa Zarządu, które w 2019 r. wynosi 9 000,00 zł brutto (6 291,15 zł netto).

BC