2019-02-11

Od 3 marca bez tramwaju

Będzie autobusowa komunikacja zastępcza

Informacja w sprawie linii tramwajowej w Konstantynowie Łódzkim
Z dniem 3 marca 2019 r. tramwaj linii 43 przestaje jeździć. Jest to decyzja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Sieć tramwajowa określona została, jako kompletnie zużyta i przejazd nie jest bezpieczny dla pasażerów. Jedynym bezpiecznym i możliwym rozwiązaniem jest uruchomienie autobusowej komunikacji zastępczej.
Uwaga! Trasy autobusów linii 43A i 43B zostaną zmienione w stosunku do linii tramwajowej. Będą dojeżdżać do Alei Włókniarzy przy Dworcu Łódź Kaliska. Linia autobusowa 43 A pojedzie na trasie Konstantynów Łódzki - Dworzec Łódź Kaliska. Linia 43B będzie obsługiwać trasę Lutomiersk - Konstantynów Łódzki - Dworzec Łódź Kaliska. Na pętli Zdrowie będzie możliwy dalszy przejazd linią 7 (jej trasa pokrywa się ze starą trasą tramwaju 43). Łódzkie linie 7 i 9 mają być zsynchronizowane z autobusami 43A i 43B.
To co najważniejsze dla naszych mieszkańców to fakt, że częstotliwość kursów nie ulegnie zmniejszeniu. Zachowane zostaną wszystkie przystanki, z lekkim przesunięciem na ulicy Łódzkiej, ponieważ tu wykorzystane zostaną istniejące zatoczki. Uruchomiony zostanie tabor w postaci autobusów o długości 12 metrów, ale kwestia ta będzie bardzo dokładnie monitorowana, jeśli chodzi o ilość pasażerów, tak aby w razie dużego obłożenia uruchomić autobusy dwuprzegubowe. Autobusy mają zapewnić przejazd w sposób szybszy, bezpieczniejszy i bardziej komfortowy.
Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego natychmiast po uzyskaniu informacji, że linia tramwajowa do Łodzi jest kompletnie zużyta spotkał się z panią Hanną Zdanowską Prezydent Miasta Łodzi. Spotkanie było konieczne bo remont linii w obrębie granic Konstantynowa zapewni bezpieczeństwo, komfort i zwiększenie szybkości przejazdu, tylko jeżeli jednocześnie zaplanuje się modernizacje części łódzkiej linii, która też jest zużyta i wymaga modernizacji, Miasto Konstantynów Łódzki złożyło w poprzedniej kadencji wniosek na modernizację linii tramwajowej na łączną kwotę 16 milionów złotych, z czego dofinansowanie miałoby sięgać 11 milionów, a 5 milionów musiałoby zapłacić miasto. Już dziś wiemy jednak, że Konstantynów nie ma tych 5 milionów na remont torowiska. Miasto jest zadłużone na astronomiczną kwotę 22 milionów złotych i musiałoby wziąć kolejną pożyczkę.
W czerwcu 2008 roku MPK – Łódź poinformowało Urząd Miejski w Konstantynowie, że linia jest w złym stanie technicznym. 7 lutego 2017 roku w piśmie MPK - Łódź Sp. z o.o. pojawił się zapis: „Dalszy brak działań ze strony właściciela infrastruktury skutkować będzie koniecznością wycofania komunikacji tramwajowej”. Według opinii technicznej stanu sieci trakcyjnej – linii tramwajowej do Lutomierska” – MPK Łódź z listopada 2017 roku: „wskazuje na natychmiastową konieczność: bezzwłocznie wykonać modernizację układów zasilania i kompleksowy remont sieci trakcyjnej”.
Brak kompleksowych działań remontowych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat doprowadził do wyeksploatowania technicznego infrastruktury tramwajowej w Konstantynowie. Zagraża to bezpieczeństwu zarówno pasażerów jak i wszystkich użytkowników dróg i uniemożliwia dalsze kursowanie tramwaju.
<Informacja Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim>