2019-02-12
Możemy kontrolować pracę radnych

Możemy kontrolować pracę radnych

-------------------------------------------------------------szept krzykacza

Kształt rodzącej się obecnie Polski jest pięknym prezentem
na stulecie odzyskania niepodległości
– ks. prof. Waldemar Rakocy
Istotne zmiany w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego:
■ Publiczna dostępność do imiennych wykazów głosowań. Radny może podlegać nieustannej kontroli mieszkańców. Czy potrafimy skorzystać z tej możliwości dla dobra wspólnoty samorządowej?
■ Od dawna analizowanie imiennych głosowań parlamentarnych często bywa dla niektórych posłów i senatorów przykrym przejawem kontroli prowadzonej przez wyborców. Teraz radni jak parlamentarzyści będą doświadczać tej przykrości.
■ Obligatoryjny charakter i reprezentatywny skład nowej komisji skarg, wniosków i petycji rady gminnej, powiatowej, sejmiku zwiększają szansę na usprawnienie załatwiania skarg, wniosków i petycji przez wspomniane organy.
■ Obowiązek transmisji obrad i archiwizowania zarejestrowanego zapisu obrazu i dźwięku. Obrady rady gminy, powiatu i sejmiku teraz są praktycznie powszechnie dostępne, a ich zapis możliwy do odtworzenia w każdej chwili.
■ Przy okazji omawiania zmian w funkcjonowaniu samorządu gminnego, powiatowego i samorządu województwa powtarzam pytanie: PiS czy PO lepiej dba o samorząd terytorialny?
……………………………………………………………………………………………………………….
■ Publiczna dostępność do imiennych wykazów głosowań. Radny może podlegać nieustannej kontroli mieszkańców. Czy potrafimy skorzystać z tej możliwości dla dobra wspólnoty samorządowej?
  
Od początku bieżącej kadencji samorządu terytorialnego (2018-2023) każdy mieszkaniec gminy, powiatu, województwa ma możliwość kontroli pracy wybranych przez niego przedstawicieli. Ta kontrola jest teraz zakresowo zwiększona i organizacyjnie ułatwiona.
   Wybrane osoby do organów samorządu (rada gminy i burmistrz, rada powiatu, sejmik), którym wyobraźnia nie odmawia posłuszeństwa zaczynają czuć oddech mieszkańców na swoich plecach. Omawiane tu zmiany w funkcjonowaniu samorządu dotyczą nie tylko wyborców, ale w ogóle mieszkańców. Teraz w określonym zakresie spraw publicznych mieszkaniec może czuć się podmiotem, ważnym dla osób wybranych do organów samorządu.
   Nieustanna kontrola mieszkańców może sprawić, że praca radnego stanie się trudniejsza, ale przecież nikt nie obiecał radnym łatwego działania. Kontrolujący i kontrolowani wspólnie powinni zabiegać, aby te uprawnienia wykorzystać dla dobra samorządu.

■ Od dawna analizowanie imiennych głosowań parlamentarnych często bywa dla niektórych posłów i senatorów przykrym przejawem kontroli prowadzonej przez wyborców. Teraz radni, jak parlamentarzyści będą doświadczać tej przykrości.
  
Analizowanie imiennych głosowań parlamentarnych jest atrakcją nie tylko dla zawodowych analityków sceny politycznej. Coraz więcej ustaw budzi emocje. Głosowanie poszczególnych parlamentarzystów jest śledzone przez wyborców. Ta kontrola często bywa dla posłów i senatorów przykra – doraźnie w postaci komentarzy w mediach społecznościowych i na koniec kadencji – przy ogłaszaniu wyników wyborów. Teraz radni, jak parlamentarzyści będą doświadczać tej „przyjemności”. Tak było w Konstantynowie Łódzkim już podczas trzeciej sesji. Jedno z głosowań pozwoliło mieszkańcom poznać radnych, a radnym opinie mieszkańców. Do projektu uchwały podwyższającej dietę radnego zaproponowano poprawkę, aby dietę obniżyć. Internauci z niecierpliwością oczekiwali na raport z głosowania. Niezależnie od słuszności podwyżki czy obniżki diet zabrakło radnym refleksji nad skalą kontrowersyjnego projektu. Na niższych dietach w budżecie można by zaoszczędzić w roku tysiące złotych. Inne możliwości niegospodarności mogą jednorazowo pozbawiać gminę milionów złotych! A może opłaci się gminie podwyższyć diety radnym, jeśli potrafią zadbać o niemarnowanie milionów gminnych pieniędzy? Pieniędzy podatników.

■ Obligatoryjny charakter i reprezentatywny skład nowej komisji skarg, wniosków i petycji rady gminnej, powiatowej, sejmiku zwiększają szansę na usprawnienie załatwiania skarg, wniosków i petycji przez wspomniane organy.
  
Komisja skarg, wniosków i petycji ma solidną rangę, równą komisji rewizyjnej. Jest obligatoryjna. Nie mogą w niej zasiadać przewodniczący rady miejskiej i jego zastępcy. Natomiast mają zagwarantowany udział przedstawiciele wszystkich klubów.

■ Obowiązek transmisji obrad i archiwizowania zarejestrowanego zapisu obrazu i dźwięku. Obrady rady gminy, powiatu i sejmiku teraz są praktycznie powszechnie dostępne, a ich zapis możliwy do odtworzenia w każdej chwili.
   
W Konstantynowie Łódzkim możliwość korzystania z zarejestrowanego zapisu sesji rady miejskiej istnieje już od kilku lat, ale transmisji na żywo wcześniej nie było. Odszukanie zapisu sprawiało nieco kłopotów. Teraz odtwarzanie obrad staje się popularne. Internauci przekazują sobie, w którym momencie sesji dzieją się najistotniejsze zdarzenia. Polecają sobie najbardziej interesujące fragmenty dyskusji. Najciekawsze wypowiedzi są cytowane w sieci. Do niedawna obecność kamery na sesji była na rękę tylko opozycji, teraz już korzystają z tego faktu wszyscy.
   Wspomniane wyżej trzy istotne zmiany w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego (publiczna dostępność do imiennych wykazów głosowań, komisja skarg, wniosków i petycji, obowiązek transmisji obrad) dotyczą nie tylko wyborców, ale wszystkich mieszkańców. Od początku bieżącej kadencji mogą oni łatwiej i skuteczniej włączyć się w pracę dla dobra wspólnoty samorządowej.

■ Przy okazji omawiania zmian w funkcjonowaniu samorządu gminnego, powiatowego i samorządu województwa powtarzam pytanie: PiS czy PO lepiej dba o samorząd terytorialny?
   Na zakończenie powtarzam swoje pytanie postawione w poprzednim felietonie (Wyborco, masz władzę przez całą kadencję): Prawo i Sprawiedliwość czy Platforma Obywatelska lepiej dba o samorząd terytorialny?
   Odpowiedź jest oczywista, bo pytanie jest retoryczne. Dla zabieganych, zapracowanych Czytelników, którym czasu nie starcza na myślenie o przyszłości cytuję fragment artykułu Obyście się, Szanowni Rodacy, nigdy nie przekonali, że może być najgorzej!* (autor Matka Kurka, www.kontrowersje.net/, 2019-01-08 10:59):
   Dosłownie za chwilę, bo czas w polityce płynie kilka razy szybciej niż w życiu, będziemy mieli serię wyborów. Pierwsze odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, drugie do parlamentu krajowego i na końcu wybory prezydenckie. Żarty się kończą i zaczyna prawdziwa walka. O co? O wszystko, czy jak kto woli o Polskę! Przez prawie cztery lata narzekaliśmy na bieg spraw, krytykowaliśmy obecną władzę, co się każdej władzy z definicji należy, ale za parę miesięcy wszystko, o czym mówiliśmy i pisaliśmy, może się okazać jednym wielkim NIC.
   Chyba nikt nie ma wątpliwości, że powrót do władzy PO z przystawkami to jest powrót do najgorszej przeszłości. /…/ Wszystko zostanie zmiecione i to w pierwszych miesiącach rządów. /…/
   Równie oczywiste są kolejne zmiany na najgorsze, a jedną z pierwszych będzie totalny zamordyzm, w znacznie surowszej wersji niż znamy to z przeszłości. Mówię o tym, na co zwrócił uwagę nawet towarzysz Żakowski z GW. Sposób prowadzenia obrad Rady Miasta pod wodzą Trzaskowskiego i żony Grupińskiego urągał wszelkim standardom, łącznie ze słynnymi białoruskimi. POKO na wypadek przejęcia władzy cofnie wszystkie ustawy sądownicze, przeora Trybunał Konstytucyjny, ograniczy prawa opozycji i wolność słowa do poziomu dotąd niespotykanego. I wszystko odbędzie się zgodnie z „wartościami europejskimi” i żadne komisje, ani TSUE nie pisną. Choćby nie chcieli tego zrobić, w co nie wierzę, to i tak muszą, aby powyciągać z aresztów i procesów swoich kumpli, którzy w każdej chwili mogą zacząć sypać. /…/
Bernard Cichosz
…………………………………………………………………………………
* Obyście się, Szanowni Rodacy, nigdy nie przekonali, że może być najgorzej! (cały artykuł)