2019-02-24
Komisja Mieszkaniowa

Komisja Mieszkaniowa

25 lutego 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.20

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.20 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) rozpatrzenie podań o umieszczenie na liście osób oczekujących na przydział mieszkania,
3) przydział lokali,
4) różne.