2019-02-24
Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia;
2) plan kontroli tematycznej w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim;
3) sprawy różne.