2019-02-28
Obchody w Konstantynowie

Obchody w Konstantynowie

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Fot. Mikołaj Sprudin / zbiory Ośrodka KARTA
Dowództwo 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej w marszu. Na czele major Zygmunt Szendzielarz pseudonim „Łupaszka”.

   Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” od kilku lat stanowi ważne dla Polaków święto państwowe. Jego ideą jest oddanie hołdu bohaterom walki o wolną i niepodległą Polskę, którą toczyli zarówno z okupantem niemieckim jak i sowieckim. Ginęli w nierównym boju lub byli poddawani strasznym torturom, a następnie mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa (UB). Wyroki śmierci wydawały na nich polskie, jedynie z nazwy, sądy. Nie mieli nawet własnych grobów, gdyż ciała wrzucano do bezimiennych dołów w tajemnicy nawet przed najbliższą rodziną, którą także poddawano szykanom. Komunistyczni oprawcy starali się zabić pamięć o swoich ofiarach. Przez całe lata PRL-u, żołnierzy podziemia niepodległościowego nazywano „zaplutymi karłami reakcji", a wszystkie niepodległościowe organizacje, do których należeli określano, jako „faszystowskie bandy". W latach 1946-1947 w oddziałach zbrojnych polskiego podziemia antykomunistycznego walczyło 15-20 tys. żołnierzy. Wraz z pomocnikami, łącznikami, osobami ukrywającymi partyzantów w walkę orężną z narzuconym reżimem zaangażowanych było około 200 tys. osób. Szacuje się, że w walce zginęło około 12 tys. żołnierzy walczących o niepodległą Polskę, a 104 tys. aresztowano. Na wielu aresztowanych wykonano wyroki śmierci, wielu zmarło w więzieniach i w obozach na zesłaniu. Tylko nielicznym udało się przetrwać stalinowski reżim. Później władza ludowa także nie dawała im spokoju. Jako „reakcyjni bandyci" stale znajdowali się pod baczną obserwacją komunistycznej Służby Bezpieczeństwa (SB).
   Po wielu latach historia przyznała „Żołnierzom Wyklętym” rację i należną cześć. Dzisiaj odnajdywane i ekshumowane są ich szczątki. Młodzież może uczyć się o ich heroicznej postawie i walce, które stanowią wspaniały wzór patriotyzmu dla przyszłych pokoleń Polaków.
   Od kilku już lat w Konstantynowie Łódzkim z okazji przypadającego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” organizowane są uroczyste obchody. Bohaterom naszej historii poświęcony będzie VII Międzyszkolny Turniej Wiedzy o „Żołnierzach Wyklętych”. Zgłosiło się do niego 230 uczniów najstarszych klas szkół podstawowych z Konstantynowa Łódzkiego, Lutomierska, Kazimierza, Pabianic, Dłutowa, Zgierza, Mąkolic, Szczawina, Ksawerowa i Głowna. Uczestnicy przygotowywali się wcześniej do konkursu zapoznając się z treścią publikacji przygotowanej i dostarczonej do szkół przez organizatorów. Młodzież będzie konkurować ze sobą rozwiązując test zawierający 40 szczegółowych pytań dotyczących „Żołnierzy Wyklętych”.
   Podsumowanie turnieju odbędzie się w sali OSP Srebrna. Interesującą prelekcję na temat niepodległościowego podziemia antykomunistycznego, a w szczególności postaci Danuty Siedzikówny, ps. „Inka” wygłosi historyk IPN dr Tomasz Toborek. Niespodziankę w postaci widowiska o życiu sanitariuszki „Inki” przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Konstantynowie Łódzkim. Laureatom Turnieju zostaną wręczone dyplomy i wiele cennych nagród (tablety, miniwieże, smartwatche, książki i sprzęt sportowy).
   Zorganizowano również wystawę okolicznościową „Żołnierze Wyklęci” – OSTATNI OBROŃCY NIEPODLEGŁEJ POLSKI, na której można zapoznać się z życiorysami i wizerunkami bohaterów. Ekspozycja będzie przedstawiona w kościele Narodzenia NMP.
   Punktem kulminacyjnym uroczystości będzie niedziela 3 marca. W kościele Narodzenia NMP ks. prob. Marian Bańbuła będzie celebrował uroczystą Mszę św. w intencji „Żołnierzy Wyklętych”. Bezpośrednio po Mszy sprzed kościoła wyruszy MARSZ PAMIECI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH na cmentarz, do grobu ks. prałata płk. Stanisława Czernika, ps. „Burza”. Z uwagi na swój bohaterski życiorys ks. Czernik jest patronem naszych uroczystości. W związku z tym możliwe są utrudnienia w ruchu drogowym od godz. 12.30 do 13.00 (jeden pas ruchu ulicy Łaskiej w kierunku Pabianic zostanie zablokowany).
   Po modlitwie, apelu poległych i złożeniu kwiatów na grobie patrona, uroczystości zakończy krótkie wystąpienie przedstawiciela organizatorów. Niedzielne uroczystości uświetniać muzycznie będzie Orkiestra Dęta OSP Kwiatkowice.
Obchody w naszym mieście tradycyjnie organizuje Klub Gazety Polskiej w Konstantynowie Łódzkim, natomiast Komitet Prawa i Sprawiedliwości w Konstantynowie Łódzkim współpracuje przy przygotowaniach wystawy i marszu.
   Patronat nad tegorocznymi uroczystościami objęli: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski, Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Robert Jakubowski, posłowie RP: Piotr Polak, Beata Mateusiak-Pielucha i senator RP Maciej Łuczak oraz dowódca 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Paweł Wiktorowicz. Patronat medialny TV.Konstantynów.
Tadeusz Cyrulski