2019-02-27
Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

28 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 14.30

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji,
2) omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście,
3) poprawa bezpieczeństwa na ulicy Kolejowej i Srebrzyńskiej,
4) sprawy róż