2019-03-06
CSiR pracuje nocą?

CSiR pracuje nocą?

Interesujące są już same pytania, a tym bardziej odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej

■ Centrum Sportu i Rekreacji zatrudnia pracowników w czasie godzin nocnych tj. 22.00-6.00 za co wypłaca im dodatek do pensji.
■ Osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich, jako administratorzy profilu posiadaja ciągły dostęp do konta na portalu społecznościowym Facebook.
   Lektura WNIOSKÓW O UDOSTEPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ publikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Konstantynów Łódzki pozwala niekiedy poznać ciekawostki.
   Poz_2_2019 to wniosek z dnia 15.01.2019, na który pismem datowanym 24.01.2019 odpowiedział z up. Burmistrza Łukasz Napieralski, Zastępca Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego przekazując następujące informacje otrzymane z Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim:
1) Dostęp do konta Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim na portalu społecznościowym Facebook mają trzy osoby.
2) Oficjalne komunikaty zamieszczane są na profilu Centrum Sportu i Rekreacji, a udział w dyskusji i zamieszczanie opinii na forach może być udziałem wszystkich zainteresowanych.
3) i 4) Centrum Sportu i Rekreacji zatrudnia pracowników w czasie godzin nocnych tj. 22.00-6.00 za co wypłaca im dodatek do pensji.
5) Osoby obsługujące profil Centrum Sportu i Rekreacji mają nienormowany czas pracy, wobec tego aktywność w mediach odbywa się w miarę potrzeb.
6) Osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich, jako administratorzy profilu posiadaja ciągły dostęp do konta na portalu społecznościowym Facebook.
   WNIOSEK>>>
   ODPOWIEDŹ>>>
Interesujące są już same pytania, a tym bardziej odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Dla dobra wspólnoty gminnej warto nie tylko korzystać z tej formy aktywności obywatelskiej, ale zapoznawać się z pytaniami i odpowiedziami. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, zwane „prawem do informacji publicznej”.
Bernard Cichosz