2019-03-19
Kapela promuje płytę

Kapela promuje płytę

Koncert Kapeli Podwórkowej „Konstantynowiacy” MOK w Konstantynowie Łódzkim, 20 marca 2019 (środa) 19:00

PRZYPOMINAMY:

W poniedziałek 11 marca 2019 w Lutomiersku odbył się pierwszy koncert promujący niedawno wydaną płytę Kapeli Podwórkowej „Konstantynowiacy”. A już w środę 20 marca 2019 r. o godz. 19:00 Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim, ul. Łódzka 28 zaprasza na koncert „Melodie z mojego podwórka”. Dla wszystkich obecnych na koncercie bezpłatny egzemplarz płyty.
Wydawca: Fundacja Rozwoju Kultury w Konstantynowie Łódzkim
Produkcja: TAKT Sp. z o.o.
Kierownik artystyczny: Tadeusz Woreta
Realizacja nagrań, edycja i mastering: Kamil Bobrukiewicz, Studio Nagrań im. H. Debicha Radio Łódź SA
Projekt graficzny: Anna Lehmann (okładka)
Koordynacja zadania i opracowanie: Aleksandra Lobka, Mariusz Augustyniak
Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „PRYM" w ramach zadania pn.: Nagranie albumu płytowego CD „Melodie z mojego podwórka” Kapeli Podwórkowej „Konstantynowiacy” wraz z organizacją cyklu koncertów promocyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie".

Aleksandra Lobka