2019-03-15
Nie taki pająk straszny

Nie taki pająk straszny

Warsztaty papieroplastyki ludowej

W poniedziałek 18 marca 2019 Fundacja Rozwoju Kultury oraz Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim rozpoczynają realizację zadania pn: Warsztaty papieroplastyki ludowej - Nie taki pająk straszny.
W ramach projektu zostanie zorganizowanych 60 warsztatów prowadzonych przez twórczynie ludowe. Zorganizowane zostaną również dwie wystawy – w Konstantynowie Łódzkim i Parzęczewie. Celem zadania jest kultywowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa poprzez organizację warsztatów papieroplastyki ludowej. Na zajęciach dzieci nauczą się tworzyć pająki ludowe i kwiaty.
Pierwsze 6 warsztatów odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 5, poprowadzi je pani Zofia Pacan, która poprzez swoje wyroby z haftu, koronki, plastyki papierowej i obrzędowej kultywuje tradycje sztuki ludowej już od ponad 50 lat. Prace twórczyni, zaliczanej do grona najbardziej utalentowanych twórców ludowych, prezentowane były na licznych wystawach pokonkursowych. Obecnie gromadzone są w zbiorach etnograficznych muzeów: w Opocznie, Tomaszowie Mazowieckim, Toruniu, Warszawie.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” realizowane w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania PRYM.
Grantobiorca: Fundacja Rozwoju Kultury w Konstantynowie Łódzkim
Wysokość grantu: 19 995,00zł (100 % dofinansowania)
Koordynacja zadania: Aleksandra Lobka, Mariusz Augustyniak