2019-03-20
Komisja Infrastruktury Społecznej

Komisja Infrastruktury Społecznej

21 marca 2019 (czwartek) 15.00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej odbędzie się w dniu 21 marca 2019 roku (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter).
Porządek obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021,
b) przystąpienia do Związku Miast Polskich,
c) powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim VI kadencji,
3) informacja na temat planów, organizacji i przebiegu imprez kulturalnych w mieście (MOK, MBP)
4) sprawy różne.