2019-03-27
VI Sesja Rady Powiatu

VI Sesja Rady Powiatu

Porządek obrad VI sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 28 marca 2019 roku (czwartek) 10:00

PRZYPOMINAMY:

W czwartek 28 marca 2019 roku, o godz. 10:00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się VI sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z działalności za 2018 rok oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
6. Informacja Prokuratora Rejonowego w Pabianicach w przedmiocie zwalczania przestępczości w rejonie pabianickim w 2018 roku.
7. Informacja Prokuratora Rejonowego w Łasku o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w powiecie pabianickim.
8. Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2018.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2019”.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2019.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2019 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019.
16. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie obrad VI Sesji RPP.