2019-03-25
Rada Sportu niemal w komplecie

Rada Sportu niemal w komplecie

Znamy już nazwiska 11 z 12 członków Konstantynowskiej Rady Sportu.

W środę 20 marca 2019 Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego powołał (Zarządzeniem NR 60/2019 z dnia 20 marca 2019 w sprawie powołania Konstantynowskiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania) dwunastoosobową Konstantynowską Radę Sportu. Znamy już nazwiska 11 z 12 członków tego organu opiniodawczo-doradczego.
Rada Sportu składa się z członków powołanych spośród przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej:
1) Łukasz Napieralski – <przedstawiciel gminy oddelegowany przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego?> (Zastępca Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego);
2) Krystyna Fudała – < przedstawiciel gminy oddelegowany przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego?> (Sekretarz Miasta Konstantynowa Łódzkiego);
3) Robert Bujnowicz – przedstawiciel Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim;
4) Artur Ogiński – przedstawiciel szkół podstawowych w Konstantynowie Łódzkim;
5) Tomasz Kotus – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego Piątka Konstantynów Łódzki (sekcja pływania);
6) Robert Żołądek – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego Piątka Konstantynów Łódzki (sekcja pięcioboju nowoczesnego);
7) Sławomir Kołcz – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Konstantynów Łódzki;
8) Przemysław Grek – przedstawiciel Konstantynowskiego Klubu Sportowego Włókniarz Konstantynów Łódzki (sekcja piłki nożnej);
9) Eugeniusz Czech – przedstawiciel Konstantynowskiego Klubu Sportowego Włókniarz Konstantynów Łódzki (sekcja piłki ręcznej);
10) Jerzy Jaśniak – przedstawiciel Konstantynowskiego Klubu Sportowego Włókniarz Konstantynów Łódzki (sekcja podnoszenia ciężarów);
11) Jakub Światłowski – przedstawiciel Konstantynowskiej Akademii Sportu Konstantynów Łódzki;
12) ??? – <przedstawiciel gminy wybrany / oddelegowany przez Radę Miejską w Konstantynowie Łódzkim?> (przedstawiciel Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim).
Rada Miejska wyłoni przedstawiciela podczas obrad V sesji w dniu 28 marca 2019.
Przy nazwiskach przedstawicieli wielosekcyjnych klubów sportowych podano po nazwie klubu sekcję, która oddelegowała daną osobę.
   W akcie powołującym Radę Sportu przy dwóch pierwszych nazwiskach na powyższej liście podano (zaznaczyliśmy to w nawiasie okrągłym) tylko funkcję pełnioną przez te osoby w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim. Nie podano instytucji, której przedstawicielem jest dana osoba. Można z dużym prawdopodobieństwem uznać, że te dwie osoby, podobnie jak członek Rady Sportu, którego wyłoni Rada Miejska to przedstawiciele gminy (podaliśmy to ze znakiem zapytania w nawiasie ostrokątnym), bo przecież ani urząd miejski, ani rada miejska nie realizują zadań obejmujących sprawy kultury fizycznej. Takie zadania realizuje natomiast gmina. Dziwne byłoby pominięcie przedstawicieli gminy w Radzie Sportu.
Nasuwa się też pytanie, w jakim trybie wszystkie szkoły podstawowe w Konstantynowie Łódzkim wyłoniły swojego wspólnego przedstawiciela do Rady Sportu? W dokumencie powołującym Radę Sportu czytamy (§ 2.2.), iż przedstawiciele: reprezentują stanowisko instytucji, przez którą zostali wybrani / oddelegowani. I tu rodzi się następne pytanie, w jakim trybie szkoły podstawowe będą wypracowywały jedno wspólne stanowisko?
Bernard Cichosz