2019-03-25
Autobus może pozostać, ale likwidacji tramwaju mieszkańcy władzy nie darują!

Autobus może pozostać, ale likwidacji tramwaju mieszkańcy władzy nie darują!

---------------------------------------------------------zasłyszane w Kansas

■ 3 marca 2019 nastąpiła zamiana komunikacji tramwajowej 43A i 43B na autobusową o tych samych numerach. Konstantynowski magistrat wskazuje zalety tej zamiany. To brak wyczucia nastrojów społecznych.
■ Tramwaj 43 jest kultowym środkiem komunikacji dla mieszkańców terenów obsługiwanych od ponad 100 lat przez tę linię. Przypomina o tym muzealny wagon na pl. Kościuszki.
■ Gmina Łódź niemal natychmiast poszła po rozum do głowy i do marszałka województwa po pieniądze na remont torowiska tramwajowego.
■ O przywróceniu tramwaju przesądzą pieniądze. Kasy nie ma, ale mieszkańcy są aktywni. I nie wybaczą władzy zamiany tramwaju na autobus. Możliwa jest tylko ich zgoda na oba środki komunikacji.
■ „43”: Jeszcze tu wrócę!
…………………………………………………………………………………….......

■ 3 marca 2019 nastąpiła zamiana komunikacji tramwajowej 43A i 43B na autobusową o tych samych numerach. Konstantynowski magistrat wskazuje zalety tej zamiany. To brak wyczucia nastrojów społecznych.
Po upowszechnieniu informacji o zawieszeniu komunikacji tramwajowej na linii Łódź – Konstantynów Łódzki – Lutomiersk (i zastąpieniu jej autobusową) magistrat wskazywał zalety tej operacji. „Na mieście” wykpiono to zachwalanie. To nie pierwszy przykład braku wyczucia nastrojów społecznych w naszym konstantynowskim magistracie. „Na mieście” zawsze wiedzą szybciej i lepiej. Osoby przychylne obecnej władzy starały się to posunięcie bagatelizować, ale po cichu współczuły władzom miasta uprzątającym trupy wypadające z każdej otwieranej w magistracie szafy. Przeciwnicy władzy (jest ich niemało) podsycają nastroje eksponując likwidację (tak, według nich likwidację, a nie czasowe zawieszenie) komunikacji tramwajowej, jako jedyne dotychczasowe „osiągnięcie” nowego burmistrza.
Zamiana tramwaju na autobus to na pewno znacząca decyzja, ale podjęta przez łódzki ZDiT, a nie władze naszego miasta. Jeśli już dopatrywać się win Konstantynowa to trzeba ich szukać w minionej kadencji.

■ Tramwaj 43 jest kultowym środkiem komunikacji dla mieszkańców terenów obsługiwanych od ponad 100 lat przez tę linię. Przypomina o tym muzealny wagon na pl. Kościuszki.
Po kilku dniach na przełomie lutego i marca wypełnionych, zwłaszcza w mediach społecznościowych, szeroką dyskusją o zamianie w naszym mieście komunikacji tramwajowej na autobusową nadszedł 2 marca 2019, ostatni dzień przed zawieszeniem kursowania tramwaju 43. Debata mieszkańców trwa dalej, chociaż już nie tak intensywna.
W liście do redakcji Juliusz Kamerys (radny w kadencji VI, 2010-2014) zauważył, że „w ostatnich latach dochodzi do zwijania Konstantynowa. Likwidacja tramwaju po ponad stu latach jest kolejnym wydarzeniem, po likwidacji liceum, na to wskazującym. Najgorsze jest to, że w obu przypadkach nie dochodzi do likwidacji przestarzałych technologii lub niepotrzebnych zakładów. Chodzi i likwidację bezemisyjnego środka transportu, i szkoły, która powinna ułatwiać młodzieży start do dalszej edukacji”.
Tramwaj 43 jest kultowym środkiem komunikacji dla mieszkańców terenów obsługiwanych od ponad 100 lat przez tę linię. Rozproszona w Internecie dokumentacja ostatnich kursów 43 w dniu 2 marca to interesujący materiał. Zorganizowane grupy sympatyków tramwaju podróżowały nim, liczni filmowali i fotografowali swoje działania. Poza kalkulacją ekonomiczną, analizą ekologiczną i czysto praktyczną oceną realizacji własnych potrzeb mieszkańcy kierują się również sentymentem. I nie pozwala im o tym zapomnieć muzealny wagon na pl. Kościuszki.

Tomasz Rzeczycki w katowickim portalu „Trybuny Górniczej” (nettg.pl/) w swoim artykule (Od początku marca przestanie funkcjonować przedostatnia w Polsce linia tramwajów elektrycznych prowadząca przez wsie) zauważa ciekawostkę:.
Lutomiersk jest przedostatnią wsią w Polsce, do której docierają tramwaje elektryczne. Do czasu likwidacji w dniu 4 lutego 2018 r. tramwaje między Zgierzem a Ozorkowem kursowały także przez wsie Lućmierz, Emilia i Aleksandria. Ruch wstrzymany został z powodu dekapitalizacji torowiska i sieci trakcyjnej. /…/ Obecnie ostatnią wsią w Polsce posiadającą regularne połączenia tramwajowe jest Ksawerów, leżący pomiędzy Łodzią a Pabianicami. Natomiast w województwie mazowieckim funkcjonuje od 2012 r. tramwaj konny łączący miasto Mrozy ze wsią Rudka. Ruch tramwajowy odbywa się tam jednak tylko przez kilka miesięcy w roku.
■ Gmina Łódź niemal natychmiast poszła po rozum do głowy i do marszałka województwa po pieniądze na remont torowiska tramwajowego.
O zapowiedzianej likwidacji komunikacji tramwajowej było wiadomo od miesięcy. Żadna z trzech zainteresowanych gmin nie bardzo się tym przejmowała. Nowy marszałek województwa wykazał najwięcej inicjatywy. Zapewnił 11 mln zł dla naszej gminy. Wtedy gmina Łódź poszła po rozum do głowy i natychmiast po pieniądze do marszałka.
Działania marszałka są cenne, ale konieczne jest szybkie wspólne przedsięwzięcie wszystkich trzech zainteresowanych gmin, bo przywrócenie tramwaju wymaga naprawy torowiska zarówno na terenie Konstantynowa, jak i Łodzi (w mniejszym stopniu dotyczy to również Lutomierska).

■ O przywróceniu tramwaju przesądzą pieniądze. Kasy nie ma, ale mieszkańcy są aktywni. I nie wybaczą władzy zamiany tramwaju na autobus. Możliwa jest tylko ich zgoda na oba środki komunikacji.
Władze trzech gmin mają niewiele czasu. Nieprzywrócenie tramwaju w 3-4 lata (przed wyborami samorządowymi w 2023 roku) będzie oznaczać praktycznie trwałą jego likwidację. I nawet, jeśli podupadły wizerunek obecnej władzy Konstantynowa (dobrowolnie konsumującej gorzkie owoce podane przez poprzedników) nie uniemożliwi jej zwycięstwa w najbliższych wyborach samorządowych to likwidacja tramwaju na zawsze położy się cieniem na pierwszych miesiącach rządów, z którymi wiązano tak wiele nadziei.
Mieszkańcy mają dużo wyrozumiałości dla magistratu. Wiedzą, że na remont torowiska warunkujący przywrócenie tramwaju brakuje pieniędzy, więc sami zaczynają szukać kasy (polecam tekst „Petromobilność" zastępuje elektromobilność Juliusza Kamerysa).
Na pewno konstantynowianie nie wybaczą władzy zamiany tramwaju na autobus. A niedługo okaże się, że możliwa jest tylko ich zgoda na oba środki komunikacji.

■ „43”: Jeszcze tu wrócę!
Brak regularnej komunikacji publicznej na linii 43 oznacza też niefunkcjonowanie Tramwajowej Linii Turystycznej obsługiwanej przez wielce zasłużony Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. W ostatni dzień przed zawieszeniem komunikacji tramwajowej KMST wyposażył w tablicę z optymistycznym napisem „43”: Jeszcze tu wrócę! wszystkie wozy kursujące na trasie Łódź – Konstantynów Łódzki – Lutomiersk.
Powrotu „43” domagają się pasażerowie regularnej komunikacji publicznej oraz Tramwajowej Linii Turystycznej.
Razem można więcej. O tym pozwalam sobie przypomnieć wszystkim konstantynowianom, a problem tramwaju jest tylko doskonałą okazją, aby to uczynić.
 

Bernard Cichosz