2019-03-25
Komisja Statutowa

Komisja Statutowa

26 marca 2019 roku (wtorek) o godz. 16.00

Posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się w dniu 26 marca 2019 roku (wtorek) o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (sala konferencyjna - parter).

Porządek obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
2) zaopiniowanie regulaminu pracy Komisji Budżetu i Finansów;
3) zaopiniowanie projektu Uchwały RM w sprawie zmiany Uchwały nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zmienionej Uchwałą nr IV/31/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku;
4) sprawy różne.