2019-03-26
Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów

27 marca 2019 roku (środa) o godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter).
Porządek obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) omówienie bieżącej sytuacji w zakresie obsługi mieszkańców w temacie realizacji wypłat świadczeń rodzinnych,
3) zaopiniowanie projektów Uchwał RM w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019,
b) zmiany Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019 – 2031,
4) sprawy różne.