2019-03-27
Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

28 marca 2019 roku (czwartek) po sesji RM

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 28 marca 2019 roku (czwartek) po Sesji w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter).
Porządek obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia;
2) sprawozdanie finansowe i z wykonania budżetu gminy. Absolutorium dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego;
3) kontrola tematyczna w referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim;
4) sprawy różne.