2019-04-03
Jeszcze jedno miejsce w KRS

Jeszcze jedno miejsce w KRS

Liczba członków Konstantynowskiej Rady Sportu zwiększona z 12 do 13.

■ Burmistrz przyznał Radzie Miejskiej prawo do delegowania drugiej osoby do Konstantynowskiej Rady Sportu. Liczba członków KRS zwiększy się z 12 do 13.

Burmistrz – zgodnie z sugestią jednego z radnych wyrażoną podczas sesji rady miejskiej (28.03) – przyznał Radzie Miejskiej prawo obsadzenia dwóch miejsc w Konstantynowskiej Radzie Sportu zmieniając Zarządzenie NR 60/2019 z dnia 20 marca 2019 w sprawie powołania Konstantynowskiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania. Uczynił to nowym Zarządzeniem NR 68/2019 z dnia 3 kwietnia 2019.
Po oddelegowaniu przez Radę Miejską drugiej osoby KRS będzie liczyć 13 osób.
W skład Rady już wchodzą: Robert Bujnowicz, Eugeniusz Czech, Krystyna Fudała, Przemysław Grek, Jerzy Jaśniak, Sławomir Kołcz, Tomasz Kotus, Łukasz Napieralski, Artur Ogiński, Dariusz Stelmasiak, Jakub Światłowski, Robert Żołądek.